Vant i trygderetten

Vi har nylig vunnet en sak hos trygderetten. En person hadde fått avslag på uføretrygd fra NAV klageinstans. I trygderetten fikk vi imidlertid enstemmig medhold i at kriteriene for medlemskap i folketrygden var oppfylt for personens vedkommende. Dermed kom Trygderetten til at vilkårene for uføretrygd var oppfylt i klagerens tilfelle.

Det var advokat Ahmad Taha samt advokatfullmektig Nazia Asghar som bistod klienten i ankerunden.

%d bloggere liker dette: