Forlik etter rettsmekling i Borgarting lagmannsrett mot OUS HF ( Oslo universitetssykehus)

En 16 år gammel gutt døde i 2013 som følge av at han ikke fikk nødvendig og tilstrekkelig helsehjelp i tide.

Statens helsetilsyn konkluderte etter varsling at det var en rekke kritikkverdige forhold ved behandlingen som gutten fikk, samt at han ikke fikk forsvarlig hjelpehjelp. Saken ble også anmeldt til politiet men ble senere henlagt.

Det ble så tatt ut søksmål mot OUS HF med krav om oppreisningerstatning for de etterlatte for Oslo tingrett. Der fikk man ikke medhold. Saken ble anket til Borgarting lagmannsrett hvor den ble tillatt fremmet til ankeforhandling.

Under rettsmekling i Borgarting lagmannsrett ble partene enige om å utbetale kr 100 000 i oppreisningerstatning til de etterlatte. Saken reiste prinsipielle spørsmål vedrørende organansvaret samt erstatningsutmålingen. Det var godt for klienten at saken etter nærmere 5 år fra dødsfallet til gutten endelig har fått en avslutningen som de er fornøyd med.

Det var advokat Ahmad Taha som bistod etterlatte under både tingrettens og lagmannsrettens behandling av sakene.

Legg igjen en kommentar

%d bloggere liker dette: