Barnefordeling – alminnelig samvær

En sak hvor det var høyt konfliktnivå mellom et par angående spørsmål om samvær med deres felles barn. Det var reist sak for Vestfold tingrett fra vår klient.

Etter over 5 saksforberedende møter i retten klarte man å løse saken via rettsmekling hvor vår klient ble tilkjent ordinært samvær jfr. lovens alminnelig bestemmelser om samvær. Dette i samsvar med det klienten ønsket fra starten.

Klienten fikk tilkjent på denne bakgrunn også muligheten til å få fornyet tillatelsens hans i Norge for å opprettholde samværet i Norge.

Det var advokatfullmektig Nazia Asghar og advokat Ahmad Taha som har bistått klienten under saken.

Legg igjen en kommentar

%d bloggere liker dette: