Frifinnelse i tingretten hva gjelder spørsmål om å ha slått barnet sitt

Det var reist en straffesak mot en klient, hvor tiltalen gjaldt flere forhold, hvorav et av forholdene omhandlet brudd på straffeloven § 271.

Spørsmålet var om klienten hadde utøvet vold overfor hennes barn. Tingretten frifant klienten på denne tiltaleposten.

Det var advokat Nazia Asghar som var forsvarer i saken.

Legg igjen en kommentar

%d bloggere liker dette: