Fagartikkel om strafferett

Straffesaker har to sider ved seg – en materiell og en prosessuell side. Den materielle siden handler om hvilke handlinger (eller unnlatelser) som er straffbare, og under hvilke forhold. Man opererer med fire vilkår for straffbarhet:

Les mer

Legg igjen en kommentar

%d bloggere liker dette: