Fagartikkel om tvungent psykisk helsevern

Hovedregelen i norsk helserett er at helsehjelp kun kan gis med pasientens samtykke. Det følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 4-1, første og annet ledd hvor vi finner følgende:
«Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke. For at samtykket skal være gyldig, må pasienten ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen.

Les mer

Legg igjen en kommentar

%d bloggere liker dette: