Arbeidsrett

Vi har kompetanse på arbeidsrettssaker. Vi bistår klienter i alle arbeidsrettslige problemstillinger. Det er en rekke saker å vise til på vår nettside om gode resultater vi har oppnådd så langt.

Vi bistår klienter som har usaklig oppsigelse, avskjedigelse eller ugyldig oppsigelse. Disse sakene er også dekket av fri rettshjelpreglene dersom klienten oppfyller de økonomiske vilkårene for dette.