Vedtak om omsorgsovertakelse ble opphevet i fylkesnemnda

En klient oppsøkte oss for bistand i forbindelse med ønske om tilbakeføring av omsorgen for sin datter. Etter at vi rettet en stevning til fylkesnemnda i Oslo og Akershus om tilbakeføring av omsorgen har fylkesnemnda kommet til at vedtaket om omsorgsovertakelse oppheves. Jenten ble tilbakeført mor.

Det var advokatfullmektig Nazia Asghar og advokat Ahmad Taha som bistod klienten under prosessen.

En domfelt i sak om overgrep mot barn fikk redusert straffen sin i lagmannsretten

En domfelt klient som satt i varetekt kontaktet oss for bistand som forsvarer i ankerunden til Borgarting lagmannsrett. Etter at vi bistod klienten i ankerunden fikk den domfelte lavere straff i Borgarting lagmannsrett, samt at varetekstfradraget i utlandet ble inkludert i den totale varetektsperioden.

Det var advokat Ahmad Taha som bistod klienten i ankerunden.