Barnerett

Vi bistår i saker om barnefordeling, samvær, bosted og foreldreansvar.

Bistanden omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel.

Bistanden gjelder rådgivning om spørsmål om samvær, utarbeidelse av en samværsavtale, eventuelt håndtering av konfliktsituasjoner mellom foreldre og barn, samt den videre oppfølging rundt dette.