Fagartikkel om barnevernsrett

Det å bli fratatt omsorgen for ens barn er noe av det vanskeligste foreldre kan oppleve. I denne artikkelen vil vi skrive litt om det juridiske og praktiske rundt en sak om omsorgsovertagelse.

Det er mange norske familier som får stifte bekjentskap med barnevernet. Denne oversikten fra Statistisk sentralbyrå viser at det i 2019 var 54 592 barn på barnevernstiltak i Norge. Av disse var de fleste, 44 821, på hjelpetiltak, mens 9 771 barn var på omsorgstiltak, det vil si at det offentlige hadde tatt over omsorgen for barna. Det er de sistnevnte sakene vi skal se på her.

Les mer

Frifinnelse i tingretten hva gjelder spørsmål om å ha slått barnet sitt

Det var reist en straffesak mot en klient, hvor tiltalen gjaldt flere forhold, hvorav et av forholdene omhandlet brudd på straffeloven § 271.

Spørsmålet var om klienten hadde utøvet vold overfor hennes barn. Tingretten frifant klienten på denne tiltaleposten.

Det var advokat Nazia Asghar som var forsvarer i saken.