Mann i varetekt ble løslatt etter at fengslingssaken gikk til lagmannsretten

Advokat Taha bistod som forsvarer for en klient som ble fengslet av tingretten pga. gjentagelsesfare for fire uker. Fengslingskjennelsen ble anket til Borgarting lagmannsrett med den begrunnelse at det strenge vilkåret for gjentagelsesfaren ikke var oppfylt. Borgarting lagmannsrett gav enstemmig medhold til forsvarern vedrørende spørsmålet og besluttet løslatelse av siktede.

En domfelt i sak om overgrep mot barn fikk redusert straffen sin i lagmannsretten

En domfelt klient som satt i varetekt kontaktet oss for bistand som forsvarer i ankerunden til Borgarting lagmannsrett. Etter at vi bistod klienten i ankerunden fikk den domfelte lavere straff i Borgarting lagmannsrett, samt at varetekstfradraget i utlandet ble inkludert i den totale varetektsperioden.

Det var advokat Ahmad Taha som bistod klienten i ankerunden.