Om advokatfirmaet Taha AS

Advokatfirmaet Taha AS bistår klienter, både privatpersoner og bedrifter, innenfor de fleste vanlige rettsområder. Vi er løsningsorienterte, resultatorienterte og dyktige i det vi gjør og har en rekke saker og referanser å vise til.

Vårt arbeid består av mere enn å prosedere ulike typer saker. Vi er dyktige på forhandlinger, tvisteløsninger og megling mellom parter i konflikt.

Vi bistår i alle typer fri rettshjelp-saker. Klikk på «Fri rettshjelp»-fanen for å se hvilke saker som dekkes av fri rettshjelp, og hvilke vilkår som gjelder.

Vi påtar oss også oppdrag som forsvarere og bistandsadvokater i straffesaker – både under etterforskning i en eventuell straffesak og i saker som bringes for domstolene. Vi kan også bistå med å vurdere en sak for anmeldelse.

Vi innehar en kulturell forståelse som få i bransjen har, og kan kommunisere på flere språk.

Ta kontakt for en uformell prat for å vurdere saken din.

GRATIS ADVOKATBISTAND – GRATIS VURDERING AV DIN SAK 

Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg for en uforpliktende samtale. Vi gir deg en gratis vurdering av din sak.

Mann i varetekt ble løslatt etter at fengslingssaken gikk til lagmannsretten

Advokat Taha bistod som forsvarer for en klient som ble fengslet av tingretten pga. gjentagelsesfare for fire uker. Fengslingskjennelsen ble anket til Borgarting lagmannsrett med den begrunnelse at det strenge vilkåret for gjentagelsesfaren ikke var oppfylt. Borgarting lagmannsrett gav enstemmig medhold til forsvarern vedrørende spørsmålet og besluttet løslatelse av siktede.

En domfelt i sak om overgrep mot barn fikk redusert straffen sin i lagmannsretten

En domfelt klient som satt i varetekt kontaktet oss for bistand som forsvarer i ankerunden til Borgarting lagmannsrett. Etter at vi bistod klienten i ankerunden fikk den domfelte lavere straff i Borgarting lagmannsrett, samt at varetekstfradraget i utlandet ble inkludert i den totale varetektsperioden.

Det var advokat Ahmad Taha som bistod klienten i ankerunden.