Priser

Priser
I henhold til Konkurransetilsynets forskrifter er grunnlaget for beregningen av vårt juridiske arbeid basert på følgende:

Vår timepris er fra kr. 1600 – 2000 inkl. moms.

Timeberegningen beregnes og avrundes til en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken.

Særskilte utlegg kommer i tillegg dersom saken tilsier dette.

Aksept av saker
Ingen saker anses å være akseptert fra vår side inntil det foreligger en skriftlig oppdragsbekreftelse samt at eventuell forskuddsbetaling er betalt.

Vi tar ikke ansvar for sakene eller sakenes oppfølgning inntil oppdraget er akseptert.

Forsikringsdekning
En del forsikringer, særlig innboforsikring, har rettshjelpsforsikring som helt eller delvis kan dekke saksomkostningene i den enkelte sak. Spør oss dersom du er i tvil.

Du kan lese mer om rettshjelpdekningen på følgende link under pkt. 7 :

Fri rettshjelp
Utover dette er det en rekke saker hvor man får dekket utgiftene til advokat gjennom det offentlige. Les mer om dette under fanen fri rettshjelp.