Selskapsrett

Vi bistår i saker om stiftelse av selskaper, organisering og omorganisering, aksjonær- og eierforhold.

Bistanden omfatter utarbeiding av selskaps- og aksjonæravtaler.