Trygderett

Vi bistår med alle klagesaker til forvaltningen, deriblant klagesaker til NAV og NAV klageinstans.

Klagene omfatter:

  1. Avslag om uføretrygd
  2. Avslag om AAP
  3. Stans eller avslag om dagpenger
  4. Avslag om sykpenger
  5. Andre avslag om sentrale trygdeytelser

Alle klagesaker etter folketrygdloven som omfatter avslag eller stans av trygd, gir som regel rett til fritt rettsråd. Andre trygde- og sosial stønad-saker er ikke dekket. Spør ved tvil.