Utlendingsrett

Vi bistår i alle utlendingssaker.

Vi bistår også med alle utlendingsfengslinger samt oppfølging av utlendinger som blir anholdt på Trandum utlendingsinternat.

Bistanden vår omfatter blant annet saker om:

  1. Familiegjenforening
  2. Asyl og opphold (derunder studietillatelse og arbeidstillatelse)
  3. Utvisning og bortvisning
  4. Visum
  5. Alle andre klagesaker over UDIs eller UNEs avgjørelser