Barnevernsrett

Vi bistår innenfor de fleste trinnene i barnevernssaker. Bistanden omfatter som regel:

  1. Undersøkelsessak
  2. Akutte vedtak og plassering av barn utenfor hjemmet
  3. Omsorgsovertakelse og spørsmål om samvær
  4. Tilbakeføring av barn

Etter at barneverntjenesten har fattet et akuttvedtak mot et eller flere barn, eller det blir begjært om omsorgsovertakelse overfor et eller flere barn har foreldrene rett til en oppnevnt prosessfullmektig hvor det offentlige betaler utgiftene.

Bistanden gjelder både i forbindelse med overprøving av vedtaket eller begjæring om omsorgsovertakelse til fylkesnemnda for sosiale saker, samt til domstolene.

Artikkel om barnevernssaker:

Barnevern og adskillelse fra foreldrene