Forsikringsrett

I en del saker har søkere rett på rettshjelpdekning gjennom forsikringen som den enkelte har. Det kan være bilforsikring eller innboforsikring.

Vi bistår private parter som har forsikringstvister mot forsikringsselskaper eller andre regress-saker.

Er du i tvil om din forsikring dekker rettshjelpdekning, kan du spørre en advokat, så kan du få dette avklart.