top of page
  • Forfatterens bildeAdvokatfirmaet Taha AS

Rettsforlik i Borgarting lagmannsrett med Oslo universitetssykehus (OUS) etter dødsulykke

En ung gutt på 16 år fikk ikke tilstrekkelig nødvendig helsehjelp i tide og døde som følge av skadene. I ettertid ble saken sendt til statens helsetilsyn som konkluderte med at det har vært en rekke kritikkverdige forhold som var årsaken til at gutten døde. Det ble reist en sak for Oslo tingrett for å kreve erstatning fra OUS. Man fikk ikke medhold der, men partene inngikk rettsforlik i Borgarting lagmannsrett hvor etterlatte ble tilkjent kr 100 000 i erstatning.
4 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page