top of page
  • post92392

Vant en barnevernssak i tingretten og foreldrene fikk tilbakeført begge barna

Vi bistod et foreldrepar i en barnevernssak hvor deres to barn ble akuttplassert og deretter ble det fremmet en begjæring om omsorgsovertakelse av barna fra barneverntjenesten til fylkesnemnda. Omsorgssaken gikk for fylkesnemnda. Fylkesnemnda opprettholdt vedtaket til barneverntjenesten og vi anket avgjørelsen til tingretten. Under tingrettens behandling og under 2 uker fra saken skulle starte i retten snur barneverntjenesten og tilbakefører barna til foreldrene.
150 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page