Strafferett – forsvarere og bistandsadvokater

Vi yter bistand som forsvarere i alle straffesaker. Vi har bistått en del klienter i diverse saker over hele landet.

Vi yter også bistand som bistandsadvokat i mange saker.

Når det blir tatt ut tiltale og en sak blir berammet til domstolene, har en privat part rett på å få oppnevnt en offentlig oppnevnt forsvarer som skal bistå vedkommende i en eventuell hovedforhandling.  Utgiftene for bistanden skal dekkes av det offentlige.

Når man blir pågripet og oppholdt i arresten i mer enn 24 timer, har man også rett på å få oppnevnt en forsvarer som det offentlige dekker saksomkostningene til.