Inntekts- og formuesgrense

For å få fri rettshjelp må du ha en bruttoinntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven.

Fra januar 2022 er inntektsgrensen for enslige 320 000 kroner, og inntektsgrensen for ektefeller og samboere er 490 000 kroner.

Formuesgrensen er 100 000 kroner.

 

Statsforvalteren og domstolene kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra reglene om inntekts- og formuesgrenser.

Uavhengig av hva du har i inntekt og formue kan du få fri rettshjelp 

  • i barnevernssaker for Fylkesnemnda for sosiale saker

  • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern

  • i saker om militærnekting

  • i saker om tvangsekteskap

  • i saker der et voldsoffer krever erstatning fra gjerningsmannen

  • i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølging

  • for å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt

  • for å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel

  • i saker om NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning

Oppfyller du kravene om fri rettshjelp?
arrow&v
arrow&v

Takk! Vi holder kontakten.