top of page

Fri rettshjelpssaker

Fri rettshjelpssaker deles i to grupper:

  1. Krav til inntekts- og formuesgrense

  2. Ikke krav til inntekts- og formuesgrense 


1. Saker som ikke har krav til inntektsgrense eller formue

 

2. Saker som har krav til inntekts- og formuesgrense

 

For å få fri rettshjelp i saker som har krav til inntekt og formuesgrense må du ha en bruttoinntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven.

Fra januar 2023 er inntektsgrensen for enslige 350 000 kroner. For ektefeller og samboere er inntektsgrensen 540 000 kroner. Formuesgrensen er 150 000 kroner.

Følgende saker gjelder dersom inntekten er under inntekts- og formuesgrensen

Oppfyller du kravene om fri rettshjelp?

Takk! Vi holder kontakten.

bottom of page