top of page

Tjenestene vi tilbyr hos Advokatfirmaet Taha AS

KOMPETANSE

01 - Strafferett

04 - Utlendingsrett

07 - Forsikringsrett

10 - Kontraktsrett

02 - Barnevernsrett

05 - Erstatningsrett

08 - Tvist-og prosedyre

11 - Helserett

03 - Familie og arverett

06 - Alle fri rettshjelpssaker

09 - Barnrett

12 - Selskapsrett

bottom of page