top of page
  • Forfatterens bildeAdvokatfirmaet Taha AS

Flere NAV vedtak er blitt omgjort etter klagerunder fra oss

Flere NAV vedtak vedrørende avslag om diverse ytelser som dagpenger, sykepenger, AAP, foreldrepenger og uføretrygd er gjennom årene blitt omgjort til gunst for klientene våre. Vi har fått medhold etter omgjæringsbegjæringer hos NAV, NAV klageinstans og hos trygderetten.


12 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page