top of page
  • Forfatterens bildeAdvokatfirmaet Taha AS

Klient ble frifunnet for flere poster om uriktig forklaring i tingretten

Politiet hadde reist en straffesak mot en afghansk klient for å ha oppgitt uriktige opplysninger til utlendingsmyndighetene. Han hadde samtidig blitt forhåndsvarslet om at hans oppholdstillatelse og kona ville bli trukket tilbake. Ikke minst forhåndsvarsel om utvisning. I hovedsak var disse bygget på at han ikke hadde oppgitt å være pakistansk statsborger. Etter gjennomføring av straffesaken erkjente tiltalte delvis at det var enkelte forhold som det ble oppgitt uriktige opplysninger om, men erkjente ikke straffeskyld for de øvrige forhold herunder at han var pakistansk statsborger.


Etter en totalvurdering frifant retten tiltalte vedrørende de andre postene han ikke erkjente straffeskyld og særlig at han ikke var pakistansk statsborger. Straffen ble også betydelig lavere enn det aktor hadde påstått.
121 visninger0 kommentarer

Commentaires


bottom of page