top of page
  • post92392

Redusert straff i lagmannsrett

En klient oppsøkte oss etter at det var avsagt dom i tingretten i forbindelse med en straffesak. Tingretten hadde dømt han til 2 års ubetinget fengsel for mishandling i nære relasjoner samt trusler mot tidligere ektefelle.


Etter ankerunden og etter vår bistand i Eidsivating lagmannsrett fikk vi medhold i spørsmål om lovanvendelse samt straffutmåling. Forholdet ble nedsubsumert fra grov mishandling i nære relasjoner til simpel mishandling i nære relasjoner i motsetning til tingrettens konklusjon. Ikke minst at han fikk redusert straff i takt med det vi prosederte fra 2 års fengsel til 1 år og 3 måneder. Erstatningskravet ble også korrigert i takt med vår anførsel i retten.
65 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page