top of page

Priser

I HENHOLD TIL KONKURRANSETILSYNETS FORSKRIFTER ER DET FØLGENDE GRUNNLAG FOR VÅR HONORARBEREGNING:

Vår timepris ligger mellom kr. 2000 - 3500 + mva avhengig av sakens art og kompleksitet.

Hvilken timepris som vil være gjeldende i den enkelte vil være avhengig av sakens art, alvor, kompleksitet og mål mann ønsker oppnådd. 

 

Den timesats som skal danne grunnlaget for salærberegningen i saken, avtales ved inngåelsen av oppdraget. Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstesats på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken. Særskilte utlegg kommer i tillegg. 

AKSEPT AV OPPDRAG
 

Et oppdrag anses ikke akseptert av oss før klient har signert representasjonsfullmakt- og oppdragsbekreftelse er utstedt fra oss.  Vi tar ingen ansvar for saker før oppdraget er akseptert av oss. 

FRI RETTSHJELP
 

Det er en del fri rettshjelpssaker som det offentlige betaler utgiftene for. For å lese mer om disse sakene, samt hvilke regler som gjelder for dem, kan du trykke på fanen "fri rettshjelps" eller trykke her. 

 

FORSIKRINGSDEKNING

I forsikringssaker er vår timesats kr 2500-3500 + mva.
 

Vi gjør oppmerksom på at en del sakstyper kan dekkes av forsikringsselskaper under rettshjelpsdekning som innbo og bilforsikring. 

 

STRAFFESAKER


Normalt har du krav på offentlig oppnevnt forsvarer som det offentlige betaler advokatutgifter for når det er tatt ut tiltale i en straffesak. Som tiltalt har du rett til en oppnevnt forsvarer. Som fornærmet kan du i enkelte saker har rett til bistandsadvokat. Det er også mulig å få dekket advokatutgifter under etterforskning i enkelte saker. Tilsvarende blir advokatutgifter dekket under varetekt. 

 

bottom of page