Kontraktsrett

Skriving av standardkontrakter, tolkninger eller tvister om mislighold av kontrakter er noe vi kan bistå med.

Tilsvarende er spørsmål knyttet til heving, mangler, prisavslag, omlevering eller erstatning i forbindelse med mislighold av en kontrakt typiske problemstillinger.

Kontraktsrett omfatter en del, og herunder faller alt av kontrakter som relaterer seg f.eks til kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven eller annen obligasjonsrettslig bakgrunnsrett.